Kurniawan, S., & Isnen, M. 2018 Nov 30. Pengaruh Temperatur dan Lama Waktu Pengepresan Alat Hot Press Daun Pelepah Pinang. Jurnal Inovator. [Online] 1:2